Cách hoạt động của Access Remote

Thông tin về cách hoạt động của Access Remote

Access Remote của chúng tôi có thể hoạt động được bằng việc sử dụng công cụ và thủ thuật để máy tính của bạn có thể cập nhật liên tục về địa chỉ IP Public. Từ đó bạn có thể triển khai các dịch vụ khác của chính mình cho nhu cầu cá nhân hoặc công việc như: Remote Desktop, NAT, Thiết lập cho môi trường Test, Dev...

Access Remote và Tunnel có giống nhau không?

Không, Access Remote và Tunnel là 2 khái niệm khác nhau. Chúng tôi cung cấp cả 2 dịch vụ này cho các gói dịch vụ khác nhau tuy nhiên bạn cũng nên nắm rõ các khái niệm về Access Remote và Tunnel để sử một cách hiệu quả và đúng mục đích.

Access Remote (Truy cập từ xa): Đây là khả năng truy cập và làm việc với các tài nguyên từ xa thông qua mạng. Access Remote thường được thực hiện thông qua giao thức truyền tải như SSH (Secure Shell), RDP (Remote Desktop Protocol), hoặc VPN (Virtual Private Network). Các dịch vụ Access Remote cho phép người dùng kết nối đến một máy chủ từ xa và làm việc trên đó như là một người dùng cục bộ.

Tunnel (Đường hầm): Là một kênh kết nối bảo mật được thiết lập giữa hai thiết bị hoặc mạng để truyền tải dữ liệu an toàn qua một mạng không an toàn như internet. Tunneling cho phép dữ liệu được đóng gói và bảo vệ trong lớp vỏ bảo mật, giúp ngăn chặn bất kỳ ai nghe trộm hoặc thay đổi dữ liệu trong quá trình truyền tải.

Tính năng Access Remote có thể hoạt động trên thiết bị nào?

Ở phiên bản hiện tại. Tính năng Access Remote của Remote.com.vn mới chỉ hoạt động trên các thiết bị Windows.

Cách chúng tôi có thể thu thập được dữ liệu về IP Public của bạn.

Chúng tôi sử dụng Task Scheduler để thực hiện chạy một file PowerShell trên máy tính của bạn khi cài đặt. Sau khi cài đặt Task Scheduler sẽ thực hiện call tới API của chúng tôi và chúng tôi có thể thu thập được thông tin và IP của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập những dữ liệu nào?

Chúng tôi không thu thập bất kì giữ liệu nào của bạn ngoài Access Token mà hệ thống cung cấp cho bạn để phục vụ cho việc xác minh bạn trên hệ thống.

Bạn muốn tìm hiểu thông tin về Script PowerShell để cảm thấy tin tưởng hơn?

Tất nhiên là được. Chúng tôi sẽ công khai đoạn script và giải thích ý nghĩa của nó ngay dưới đây.

$headers = @{'Authorization' = 'YourAccessToken'}
$uri = 'https://remote.com.vn/tools/find-ip'
Invoke-RestMethod -Uri $uri -Method Post -Headers $headers -ContentType "application/json"

Đây là đoạn Bash/Script mà Remote.com.vn sử dụng để cập nhật địa chỉ IP Public của bạn.

Thông tin của tôi sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Vì mạng internet của bạn là IP động nên bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến địa chỉ IP cuối cùng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thực hiện lưu trữ tối đa 20 bản ghi về lịch sử IP của bạn để sử dụng khi cần thiết.

Last updated