Cách chạy Script Powershell kích hoạt Access Remote

Hướng dẫn chạy Script Powershell

Bước 1: Kích hoạt cấp quyền thực thi cho Script

Sau khi tải xuống tệp script của RMVN thì bạn cần kích hoạt ExecutionPolicy thành Unrestricted để tránh gặp lỗi khi Windows yêu cầu ký số do script được tải xuống từ trình duyệt.

Để kiểm tra ExecutionPolicy hiện tại các bạn mở PowerShell với quyền Admin và dùng lệnh:

Get-ExecutionPolicy

Nếu kết quả không phải là Unrestricte thì bạn cần chạy lệnh sau để cấp quyền thực thi Script. Sau khi bạn chạy lệnh trên hãy chọn A để đồng ý cấp quyền thực thi như trong hướng dẫn.

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted

Bước 2: Chạy Script

Với Script được tải xuống từ RMVN. Nó cần một nơi riêng biệt để có thể hoạt động ổn định nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tạo một thư mục có tên là AccessRemote tại ổ D và đặt Script vào trong Folder này.

Sau khi bạn đã đặt Script tại vị trí hoạt động trên, hãy click chuột trái và chọn Run with PowerShell để chạy Script.

Sau khi chạy Script xong các bạn có thể kiểm tra xem script đã được thêm vào Task Scheduler chưa bằng cách mở Task Scheduler trên Windows để kiểm tra. Nếu đã có Task tên RemoteGetPublicIP như sau là thành công.

Bước 3: Kiểm tra kết nối trên Remote.com.vn

Sau khi hoàn tất các bước trên bạn quay lại trang Remote.com.vn để kiểm tra kết nối đã thành công hay chưa nhé. Nếu thành công thì sẽ như video phía dưới. Nếu chưa thành công hoặc lỗi các bạn hãy gửi yêu cầu hỗ trợ qua button hỗ trợ để chúng mình hỗ trợ cho bạn nhé.

Last updated