Cập nhật mới

Thông tin về phiên bản và nội dung cập nhật mới trên hệ thống của remote.com.vn

Danh sách phiên bản

Ngày phát hànhPhiên bảnNội dung cập nhật

04/03/2024

2.0.4

  • Cập nhật tính năng thay đổi dữ liệu bản ghi DNS cho tên miền

19/02/2024

2.0.3

  • Điều chỉnh độ dài tên miền từ 15 ký tự lên 22 ký tự

28/01/2024

2.0.2

  • Cập nhật chuyển đổi toàn bộ hệ thống sang API.v2

18/12/2023

2.0.1

  • Cập nhật UI Dashboard mới thân thiện hơn.

  • Chính thức cung cấp các tính năng trả phí

12/12/2023

2.0

  • Cập nhật Script phiên bản mới

20/06/2023

1.0.1

  • Khắc phục lỗi

28/05/2023

1.0.1

  • Hoàn thiện Website và Dashboard cho hệ thống

12/03/2023

1.0

  • Hoàn thiện script phiên bản đầu tiên.

Last updated